Japan heeft zacht gezegd een behoorlijk intense werkcultuur, waar “dood door overwerk” een bekend fenomeen is. Vrije dagen of vakantie hebben ze nauwelijks, zeker vergeleken...