Update: TeamLAB is vanaf augustus 2022 helaas permanent gesloten. Op moment van schrijven is teamLAB Planets in Tokyo nog wel geopend en zal deze naar...